Skal i skilles

Står I med den svære beslutning at i gerne vil skilles, så er der ikke nogen vej uden om, at det kræver lidt undersøgelse og hjælp både inden og undervejs. Samtidig er der nogle overvejelser og fakta, som kan være rigtige gode at have med – tre af dem, får I her.

To forhold er afgørende

I et forsøg på at få overblik over skilsmisseprocessen er der generelt set to forhold, som er afgørende for hvordan skilsmissen kommer til at forløbe. Det første er, hvorvidt I er enige om at blive skilt. Hvis det er tilfældet, kan skilsmissen næsten forekomme straks, eller i hvert fald med hurtigere behandlingstid. Det andet forhold er, om I har fællesbørn, som er under 18 år. Er der stadig enighed, kan skilsmissen gå igennem hurtigt, hvis ikke skal I lade jer separere i seks måneder, før i kan få lov at gennemføre.

Helårsboligen

En anden vigtig overvejelse at gøre sig, er hvem der skal overtage helårsboligen. Det er oftest ikke et nemt emne at få løst boligudfordringen, men det er en del af processen mellem ægtefæller, der vil skilles. Det handler i al enkelthed om at få sikret fast bopæl for eventuelle fællesbørn, hvorfor det bringes op rent formelt, således at der ikke opstår uenighed om, hvem der skal have ret til boligen eller lejligheden.

Fordeling af aktiver og passiver

Foruden fordelingen af boligen, er der fordeling af aktiver og passiver. Det vil altså sige den formue og den gæld man har indestående, som er blevet opbygget under ægteskabet. Som udgangspunkt, under den danske lovgivning, er reglen at ægtefæller skal dele disse helt ligeligt. Der er dog undtagelser. Eksempelvis kan der være aftale i en ægtepagt eller være indskrevet direkte i lovgivningen på feltet omkring fordelingen. Det indebærer blandt andet ’særeje’ der ikke skal regnes med, som personlige erstatninger, pensionsrettigheder og personlige genstande, som smykker.